Aalander Muzikanten

Aa-Länder Musikanten

Nieuws


De laatste nieuwtjes uit Aalander land:

Jos Vos neemt plaats in het bestuur als opvolger van voorzitter Jan Nooijen die na bijna 30 jaar de voorzittershamer heeft overgedragen.
Erwin van de Mortel completeert het bestuur.

Jos en Erwin, veel succes met de boeiende taak om, samen met secretaris Karin en penningmeester Ricus, de Aalander Muzikanten te leiden naar nieuwe hoogtepunten!


Jos Vos is tevens aanspreekpunt voor de "Vrienden van de AAlander Muzikanten".

De vacature voor drummer staat nog open.Welkom op ons volgende optrede. Zie de agenda!